Persondatapolitik

1. Et overblik over databeskyttelse

Det vigtigste først: Webtracking status

Hvis du ønsker at de-aktivere webtracking (fx Google Analytics) på www.danwest.dk, så klik venligst her

Generelt

Det følgende giver et simpelt overblik over hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personlige oplysninger er hvilken som helst data, som kan bruge til at identificere dig. Detaljeret information om databeskyttelse findes i vores persondatapolitik, som findes herunder.

Dataopsamling på vores website

Hvem er ansvarlig for dataopsamling på vores hjemmeside?

Det data, der indsamles på denne hjemmeside, behandles af udbyderen af hjemmesiden. Udbyderens kontaktoplysninger kan findes under de obligatoriske juridiske oplysninger om hjemmesiden.

Hvordan indsamler vi dine data?

Nogle data indsamles, når du selv giver dem til os. Det kan f.eks. være data, du indtaster på en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Disse data er primært tekniske data, som f.eks. typen af browser og operativsystem, du bruger, eller hvornår du besøgte siden. Disse data indsamles automatisk, i det øjeblik, du besøger hjemmesiden.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt. Andre data kan bruges til at analysere, hvordan besøgende bruger hjemmesiden.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har altid ret til, uden beregning, at anmode om oplysninger om dine gemte data, deres oprindelse, deres modtagere og formålet med indsamlingen af dem. Du har også ret til at anmode om, at de bliver rettet, blokeret eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte os ved at bruge adressen i anført under de juridiske oplysninger, hvis du har yderligere spørgsmål privatlivs- og databeskyttelse. Du er naturligvis også berettiget til at indgive en klage til de kompetente tilsynsmyndigheder.

Analytics og tredjepartsværktøjer

Når du besøger vores hjemmeside, kan der blive gennemført statistiske analyser af din internetbrug. Dette sker primært ved hjælp af cookies og analytics. Analysen af din internetadfærd er normalt anonym, det vil sige, at vi ikke kan identificere dig ud fra disse data. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Detaljerede oplysninger findes i vores privatlivspolitik herunder.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi oplyser dig nedenfor om, hvordan du kan udøve dine rettigheder i denne henseende.

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Udbyderne af denne hjemmeside tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger som fortrolige og i overensstemmelse med lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne privatlivspolitik.

Hvis du anvender denne hjemmeside, vil forskellige personoplysninger blive samlet. Personlige oplysninger er data, som potentielt kan anvendes til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik fortæller, hvilke oplysninger vi indsamler og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilke formål dette sker.

Vær opmærksom på, at data, der sendes via internettet (f.eks. via e-mail), kan blive udsat for sikkerhedsbrud. Fuldstændig beskyttelse af dine data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Oplysninger om den ansvarlige for denne hjemmeside

Den ansvarlige part for behandling af data på denne hjemmeside er:

DanWest Feriehusudlejning A/S
Sønder Klitvej 20, Årgab
DK-6960 Hvide Sande
Forretningsfører: Heidi Dahlgaard Larsen

Telefon: +45 9732 4695
E-mail: post@danwest.dk

Den ansvarlige part er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter sig for formål og midler til behandling af personoplysninger (navne, e-mailadresser mv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af dine data

Mange former for databehandling er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. For at gøre dette, er det tilstrækkeligt at sende os en uformel e-mail. De data, der er blevet behandlet, før vi modtager din anmodning, kan stadig behandles lovligt.

Ret til at indgive klage til regulerende myndigheder

Hvis der er sket en overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen, kan den berørte person indsende en klage til de kompetente tilsynsmyndigheder. Den kompetente tilsynsmyndighed for spørgsmål vedrørende databeskyttelseslovgivning er datatilsynet: www.datatilsynet.dk.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger af sikkerhedsmæssige årsager SSL- eller TLS-kryptering til beskyttelse af overførsler af fortroligt indhold, som f.eks. de henvendelser, du sender til os som udbyder af hjemmesiden. Du kan se om forbindelsen er krypteret i din browsers adresselinje, når den ændres fra "http://" til "https://", og låseikonet vises i din browsers adresselinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du overfører til os, ikke læses af tredjepart.

Information, blokering, sletning

I medfør af lovgivningen, har du ret til, uden omkostninger og til enhver tid, af modtage oplysninger hvilke af dine personlige data, der opbevares, såvel som deres oprindelse, modtageren og formålet, med hvilke de bliver behandlet. Du har også ret til at anmode om, at disse data bliver rettet, blokeret eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte os ved hjælp af adressen anført under de juridiske oplysninger, hvis du har yderligere spørgsmål til vores behandling af persondata.

Afvisning af markedsføringsmateriale via e-mail

Vi nedlægger hermed udtrykkeligt forbud mod, at de kontaktoplysninger, der angives under hjemmesidens juridiske oplysninger, anvendes til nogle former for fremsendelse af markedsførings- og informationsmateriale, som der ikke udtrykkeligt er anmodet om. Hjemmesidens udbyder forbeholder sig retten til at tage retslige skridt, såfremt der modtages uopfordret reklamemateriale, såsom e-mail-spam.

3. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Vores hjemmeside benytter cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ingen vira. Cookies hjælper med at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies er små tekstfiler, der opbevares på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De bliver automatisk slettet efter dit besøg. Andre cookies forbliver i enhedens hukommelse, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt at genkende din browser, når du næste gang besøger hjemmesiden.

Du kan konfigurere din browser, så den informerer dig om brugen af cookies, så du kan afgøre fra gang til gang, om du vil acceptere eller afvise en cookie. Alternativt kan din browser konfigureres til automatisk at acceptere cookies under visse betingelser eller altid at afvise dem, eller automatisk at slette cookies, når du lukker din browser. Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten på vores hjemmeside.

Cookies, der er nødvendige for at tillade elektronisk kommunikation eller for at levere bestemte funktioner, som du ønsker at bruge (f.eks. Indkøbskurven), gemmes i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i persondataforordningen. Hjemmesideudbyderen har en berettiget interesse i opbevaringen af cookies for at sikre en optimeret service, der leveres uden tekniske fejl. Hvis andre cookies (som dem, der bruges til at analysere din internetadfærd) også er gemt, vil de blive behandlet særskilt i denne privatlivspolitik.

Server-logfiler

Hjemmesideudbyderen indsamler og gemmer automatisk oplysninger, som din browser automatisk sender til os, i "server-logfiler". Disse omfatter:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavn på adgangscomputeren
  • Tidspunkt for serverforespørgslen
  • IP-adresse

Disse data vil ikke blive kombineret med data fra andre kilder.

Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller i forbindelse med indledende foranstaltninger.

Kontaktformular

Skulle du sende os spørgsmål via kontaktformularen, indsamler vi de data, der er indtastet på formularen, herunder de kontaktoplysninger, du giver, for at besvare dit spørgsmål og eventuelle opfølgningsspørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden din tilladelse.

Vi behandler derfor udelukkende de data, du indtaster på kontaktformularen, med dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a i persondataforordningen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. For at gøre dette, er det tilstrækkeligt at sende os en uformel e-mail. De data, der behandles, før vi modtager din anmodning, kan stadig behandles lovligt.

Vi opbevarer de data, du angiver på kontaktformularen, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med opbevaring ikke længere er relevant (f.eks. efter at din anmodning er blevet opfyldt). Eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, særligt dem, der vedrører obligatoriske dataopbevaringsperioder, forbliver upåvirket af denne bestemmelse.

Registrering på denne hjemmeside

Du kan registrere dig på vores hjemmeside for at få adgang til yderligere funktioner, der tilbydes. De data, der indtastes, vil kun blive anvendt til brug for det respektive websted eller den tjeneste, som du har registreret dig på. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal udfyldes fuldstændigt. Sker dette ikke, kan vi afvise din registrering.

For at informere dig om vigtige ændringer som f.eks. angår ændringer af vores hjemmeside eller tekniske ændringer, bruger vi den email-adresse, der er angivet under registreringen.

Vi behandler udelukkende de data, der blev leveret i forbindelse med registreringen, i overensstemmelse med dit samtykke i medfør af artikel 6, stk. 1 litra a i persondataforordningen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. For at gøre dette, er det tilstrækkeligt at sende os en uformel e-mail. De data, der behandles, før vi modtager din anmodning, kan stadig behandles lovligt.

Vi vil fortsat gemme de data, der er indsamlet under registrering, så længe du fortsat er registreret på vores hjemmeside. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at etablere eller ændre juridiske forhold med os (stamdata). Dette gøres i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller for indledende foranstaltninger. Vi indsamler, behandler og anvender udelukkende dine personlige brugsdata for denne hjemmeside i det omfang, det er nødvendigt for at give dig adgang til vores tjenester eller at fakturere dig for samme.

Indsamlede kundedata slettes efter ordren er gennemført eller ved forretningsforholdets ophør. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Data der overføres, når du tilmelder dig tjenester og digitalt indhold

Vi overfører kun personligt identificerbare data til tredjeparter i det omfang det er nødvendigt for at opfylde betingelserne i din kontrakt med os, for eksempel til banker, der har fået overdraget opgaven med at behandle dine betalinger.

Dine data vil ikke blive overført til andre formål, medmindre du har givet din udtrykkelige tilladelse til det. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjeparter til reklameformål uden dit udtrykkelige samtykke.

Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller for indledende foranstaltninger.

4. Analytics og markedsføring

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste. Den drives af Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger såkaldte "cookies". Cookiers er tekstfiler, der er gemt på din computer, og som tillader en analyse af din brug af hjemmesiden. Oplysningerne fra cookien om din brug af denne hjemmeside overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Google Analytics-cookies gemmes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra f i persondataforordningen. Hjemmesideudbyderen har en berettiget interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit website og dets reklameindsats.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Din IP-adresse vil blive forkortet af Google inden for Den Europæiske Union eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, inden den sendes til USA. Kun i helt særlige tilfælde bliver den fulde IP-adresse sendt til en Google-server i USA og forkortet der. Google anvender disse oplysninger på vegne af udbyderen af denne hjemmeside til at evaluere din brug af hjemmesiden, at generere rapporter om aktivitet på webstedet og til at levere andre tjenester vedrørende hjemmeside-aktivitet og internetbrug til hjemmesideudbyderen. IP-adressen, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive sammenkoblet med andre data, som Google er i besiddelse af.

Browser-plugin

Du kan forhindre, at disse cookies bliver gemt ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vi skal dog understrege, at dette kan betyde, at du ikke kan udnytte hjemmesidens fulde funktionalitet. Du kan også forhindre, at de data, der genereres af cookies om din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), bliver sendt til Google, samt at disse data behandles af Google, ved at downloade og installere det browserprogram, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da.

Indsigelse mod indsamling af data

Du kan forhindre indsamlingen af data til Google Analytics ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie bliver indstillet for at forhindre, at dine data bliver indsamlet ved fremtidige besøg på dette websted: Slå Google Analytics fra.

For yderligere oplysninger om hvordan Google Analytics behandler brugerdata, se venligst Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da .

Demografisk dataindsamling af Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics' demografiske funktioner. Dette gør det muligt at generere rapporter, der indeholder udsagn om de besøgendes alder, køn og interesser. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google og fra tredjeparts besøgsdata. De indsamlede data kan ikke tilskrives nogen bestemt individuel person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion ved at justere annonceindstillingerne for din Google-konto, eller du kan forbyde indsamlingen af dine data af Google Analytics som beskrevet i afsnittet "Afvisning af dataindsamling".

Google Analytics Remarketing

Vores hjemmesider bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing kombineret med cross-device-mulighederne i Google AdWords og DoubleClick. Denne tjeneste leveres af Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funktionen gør det muligt at forbinde målgrupper i forbindelse med salgsfremmende markedsføring, der er oprettet med Google Analytics Remarketing til cross-device-funktionerne i Google AdWords og Google DoubleClick. Det gør det muligt at vise reklamer ud fra dine personlige interesser, som er identificeret ud fra din tidligere brug og internetadfærd på en enhed (f.eks. din mobiltelefon), på andre enheder (f.eks. en tablet eller computer).

Når du har givet dit samtykke, associerer Google din web- og appbrowsningshistorik med din Google-konto til dette formål. På den måde kan enhver enhed, der logger ind på din Google-konto, modtage samme personlige salgsfremmende meddelelser.

For at understøtte denne funktion indsamler Google Analytics Google-godkendte id'er på brugere, der midlertidigt er knyttet til vores Google Analytics-data, for at definere og oprette målgrupper til annonceannoncering på tværs af enheder.

Du kan permanent fravælge remarketing/målretning på tværs af enheder ved at deaktivere personlig annoncering på din Google-konto; følg dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Aggregeringen af de data, der er tilknyttet din Google-konto, er udelukkende baseret på dit samtykke, som du kan give eller tilbagekalde fra Google i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a i persondataforordningen. Hvis dataindsamlingen ikke kobles sammen med din Google-konto (for eksempel fordi du ikke har en Google-konto eller har afvist sammenkoblingen), sker dataindsamlingen i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f i persondataforordningen. Udbyderen af hjemmesiden har en berettiget interesse i at analysere anonym brugeradfærd til salgsfremmende formål.

For mere information og Googles privatlivspolitik, gå til: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords og Google Konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google AdWords. AdWords er et onlineannonceringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Som en del af Google AdWords bruger vi såkaldt konverteringssporing. Når du klikker på en annonce, der leveres af Google, sættes der en cookie til konverteringssporing. Cookies er små tekstfiler, som din internetbrowser gemmer på din computer. Disse cookies udløber efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation af brugeren. Hvis brugeren besøger bestemte sider på hjemmesiden, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og hjemmesiden se, at brugeren klikker på annoncen og fortsætter til den pågældende side.

Hver Google AdWords-annoncør sætter en separat cookie. Cookies kan således ikke spores ved at bruge en hjemmeside tilhørende en AdWords-annoncør. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker til de AdWords-annoncører, der har valgt konverteringssporing. Kunderne får oplyst det samlede antal brugere, der klikker på deres annonce og som blev omdirigeret til en side med konverteringssporing. Annoncørerne modtager imidlertid ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere personligt. Hvis du ikke vil deltage i sporingen, kan du fravælge dette ved nemt at deaktivere cookies til Google Konverteringssporing ved at ændre dine browserindstillinger. Dermed bliver du ikke inkluderet i konverteringssporingsstatistikken.

Konverteringscookies gemmes i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f i persondataforordningen. Udbyderen af hjemmesiden har en berettiget interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og markedsføring.

Få flere oplysninger om Google AdWords og Google Konverteringssporing i Google privatlivspolitik: https://www.google.de/policies/privacy/ .

Du kan konfigurere din browser til at informere dig om brugen af cookies, så du kan afgøre fra gang til gang, om du vil acceptere eller afvise en cookie. Alternativt kan din browser konfigureres til automatisk at acceptere cookies under visse betingelser eller altid at afvise dem, eller automatisk at slette cookies, når du lukker din browser. Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten på denne hjemmeside.

Facebook Pixel

Vores hjemmeside måler konverteringer ved hjælp af pixels til hændelsessporing fra Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Disse gør det muligt at spore adfærd hos besøgende på webstedet, når de klikker på en Facebook-annonce for at nå udbyderens hjemmeside. Dette gør det muligt at analysere effektiviteten af Facebook-reklamer til statistiske og markedsundersøgelsesformål og deres fremtidige optimering.

De indsamlede data er anonyme for os som udbydere af denne hjemmeside, og vi kan ikke bruge dem til at drage nogen konklusioner om vores brugers identiteter. Dataene gemmes imidlertid og behandles af Facebook, som kan skabe en forbindelse med din Facebook-profil, og som kan bruge dataene til egne annonceringsformål, som fastsat i Facebook's privatlivspolitik . Dette gør det muligt for Facebook at vise annoncer både på Facebook og på tredjepartswebsteder. Vi har ingen kontrol over, hvordan disse data bruges.

Læs Facebooks privatlivspolitik for at få mere at vide om beskyttelse af dit privatliv: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketing-funktionen for tilpassede målgrupper i afsnittet Annonceindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Du skal først logge ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du fravælge brugsbaseret annoncering fra Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances hjemmeside: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Derudover kan du deaktivere Facebook-pixels ved at klikke på følgende link. Der sættes dermed en opt-out cookie, som forhindrer dine data i at blive indsamlet, når du besøger denne hjemmeside: Deaktiver Facebook-pixel.

5. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, skal vi bruge en gyldig e-mail-adresse samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er ejer af den angivne e-mail-adresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Ingen yderligere data indsamles, eller det indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger, og data videregives ikke til tredjepart.

Vi behandler udelukkende de data, du indtaster på kontaktformularen, i overensstemmelse med dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a i persondataforordningen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dine data og e-mail-adresse samt deres brug til at sende nyhedsbrevet, f.eks. via "afmeld"-linket i nyhedsbrevet. De data, der er blevet behandlet, før modtagelse af din anmodning, kan stadig behandles lovligt.

De data, der gives ved tilmelding til nyhedsbrevet, vil blive brugt til at distribuere nyhedsbrevet, indtil du afmelder dit abonnement, hvorefter data slettes. Data, som vi opbevarer til andre formål (fx. e-mailadresser på medlemmer) påvirkes ikke.

MailChimp

Denne hjemmeside bruger MailChimp til at sende nyhedsbreve. Denne tjeneste leveres af Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp er en tjeneste, der organiserer og analyserer distributionen af nyhedsbreve. Hvis du afsender data (f.eks. din e-mail-adresse) for at abonnere på vores nyhedsbrev, bliver de gemt på MailChimp-servere i USA.

MailChimp er certificeret under EU-US Privacy Shield. Privacy Shield er en aftale mellem Den Europæiske Union (EU) og USA for at sikre overholdelsen af europæiske privatlivsstandarder i USA.

Vi anvender MailChimp til at analysere vores nyhedsbrevkampagner. Når du åbner en e-mail, der sendes fra MailChimp, forbinder en fil, der er inkluderet i e-mailen (kaldet en web beacon), med MailChimps servere i USA. Dette gør det muligt for os at finde ud af, om et nyhedsbrev er blevet åbnet, og hvilke links du klikker på. Derudover indsamles tekniske oplysninger (fx adgangstidspunkt, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse oplysninger bliver ikke forbundet med en bestemt modtager. De bruges udelukkende til statistisk analyse af vores nyhedsbrevkampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til bedre at skræddersy fremtidige nyhedsbreve til dine interesser.

Hvis du ikke vil have, at din brug af nyhedsbrevet bliver analyseret af MailChimp, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Der er et link til det formål I hvert udsendt nyhedsbrev. Du kan også afmelde dig nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden.

Databehandling sker i henhold til artikel 6, stk.1 litra a i persondataforordningen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. De data, der er blevet behandlet, før modtagelse af din anmodning, kan stadig behandles lovligt.

De data, der gives ved tilmelding til nyhedsbrevet, vil blive brugt til at distribuere nyhedsbrevet, indtil du afmelder dit abonnement, hvorefter data slettes fra vores servere og hos MailChimp. Data, vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser på medlemmerne) forbliver upåvirket.

Du kan finde yderligere oplysninger herom i Mailchimps privatlivspolitik på https://mailchimp.com/legal/terms/ .

6. Plugins og værktøjer

Youtube

Vores hjemmeside bruger plugins fra YouTube, som drives af Google. Udbyderen af siderne er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøger en af vores sider med et YouTube-plugin, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. I sådanne tilfælde informeres YouTube-serveren om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, gør YouTube det muligt for dig at tilknytte din internetadfærd direkte med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

YouTube anvendes til at gøre vores hjemmeside mere interessant. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f i persondataforordningen.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata findes i databeskyttelseserklæringen fra YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Google Maps

Denne hjemmeside anvender Google Maps-korttjenesten via en API. Den drives af Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at bruge Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af denne hjemmeside har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps er af interesse for at gøre vores hjemmeside mere interessant og for at illustrere forskellige steder, der er angivet af os på hjemmesiden. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f i persondataforordningen.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata findes i databeskyttelseserklæringen fra Google på https://www.google.de/intl/da/policies/privacy/ .